Partner/investor: Vítr do plachet nebo díra v lodi?

Konzultace s Jiřím Štěpánem v TCHK o tom, jak funguje spolupráce s investorem. V čem může být toto partnerství nebezpečné a jak může projekt deformovat?
Plachetnice

S Káťou jsme dostaly nabídku digitálního partnerství v podobě zaštítění technické stránky Czech Design Map. Znamenalo by to tedy, že neoddělitelnou součástí týmu se stane vývojář Ondra David. Přesto, že jsme se původně chtěly zaměřit na web a aplikaci nechat spíše na později, Ondra nás zaujal svým nadšením a odhodláním udělat apku, spravovat ji a upgradovat či přidávat další funkce do budoucna. Web se najednou dostal do úplného stínu a měl by být pouhou minisite směřující uživatele ke stažení apky.

Bylo nám jasné, že se musí uzavřít nějaká smlouva a je nezbytné si svá data chránit. Než jsme se rozhoupaly oslovit přímo právníka, zajímaly nás rady starších a zkušených, proto jsem si domluvila konzultaci s Jiřím Štěpánem v TCHK. A jsem za to velice ráda.

Jiří mi pomohl pochopit fungování spolupráce tohoto typu. Jak nacenit podíl pro investora, komu náleží jaká autorská práva a taky mi řekl, jak postupovat. Ve stručnosti jeho doporučení znělo asi takto:

  1. stanovit si cenu svého projektu
  2. stanovit cenu práce investora
  3. mít srovnání s konkurenčními nabídkami
  4. vytvořit harmonogram realizace
  5. stanovit funkce a aktivity investora
  6. stanovit podmínky spolupráce
  7. určit si, za jakých podmínek byste spolupráci ukončili
  8. najít způsob, jak odškodnit investora při opuštění projektu

Toto si sepsat, požádat investora o to samé a pak jen ladit, jaké podmínky jsou přijatelné pro obě strany. A potom teprve vstupuje do děje právník. Dále mi bylo doporučeno chránit si svůj projekt také tím, že rozdělím technickou část mezi dva dodavatele. Když padne apka, zůstane nám web a naopak. Když padne apka i web… musíme začít od nuly. Téměr na závěr se mě Jiří zeptal: „Proč chcete dělat apku, když jste celou dobu mluvila o webu?“

Ano! Tady byl zakopanej pes. Z nadšení, že máme technické zázemí o odpadne nám spousta starostí s financováním, s realizací a vývojem v budoucnu, jsme zapomněly na naše důvody, proč chceme právě primárně nejvíc a zatím pouze web. Došlo nám, že bychom plnily vizi investora a ne tu naši. Nechat se takto strhnout může vést i k zadupání vůle pokračovat v projektu, který byl váš a najednou není.

Uvědomily jsme si, jak nás deformují i setkání s majiteli designových obchodů. Je fajn vidět to z jejich pohledu, nicméně každému by se líbilo něco jiného. Nevnímají, že naše řešení musí být aplikovatelné na všechny.

A proto velký pozor na to, kým se necháváte ovlivňovat. Doporučuji vždy konzultovat s někým způsobilým a nezainteresovaným. Ověřujte si svůj nápad na více místech. Jedině to vás bude posouvat dál nebo utvrzovat ve správném rozhodnutí. Vše si musíte obhájit vždy sami před sebou. Porovnávejte své původní vize s aktuálním směřováním. Je jednoduché nevšimnout si, že ve vašem projektu se realizují představy někoho jiného. Nespěchejte, myslete na to, že silný vítr do plachet může loď převrátit.

Přečtěte si také...